Interviewing farouk el gohary

you may know him from the WE ramadan commercial or from always showing up on your TikTok foryou page but there’s more to him than that, thats way we interviewed the multi talented gen-z memeber   Farouk el ghorary!

Tell us a bit about yourself!

hi am Farouk, 3andi 19 sana , fel gam3a first-year engineering, bal3ab volley ba2aly 12 sana , beatboxing w modeling

How are you this positive?

its a part of my personality , 3andy 7ta embeded el hyper dyh ba7b abos 3la nos el kobaya el malyaan , usually qararty tb2a ma7soba bas mabafkrsh el nas el tanya bet2ool eh, bab2a wasq men ely ba2olo w law 3’alat momken as7a7 nafsy 3ady , bas ay 7aga ba3melha badeeha effort 

Do you have any tips in maintaining a positive lifestyle?

keda keda m7tageen ntfe2 eno mafeesh 7ad mabsoot tool el wa2t w ana k farouk bz3al sa3at bas mesh ba7awel a3’atyh b sa3ada because it makes things worse , law haga 5areg 3an 2radty h3od a3ayat 3aleha leh? ashoof eh ely momken ad7ak 3aleh. 

What brands would you love to model for?

Armani, Hugo Boss, Calvin klein, designers like Alexander McQueen 

Outside model what would you like to a achieve?

ana keda keda el career el 2asasy bta3y el darasa , el derasa aham haga mayenf3sh had yneglect el derasa y2ma iza howa shayef eno el haga dyh hatzo2o aktar men el darasa , bas ana k farouck ana nefsy asht3’al mohandes w work in a big company aw have my own one lessa i didnt decide, fel awel w fel a5r el model dah mesh beyfeed el moktama3 awi rather than entertainment w sales bas kmohandes aw kamodeer shrkt handasa its more impactful w fy hadaf shwaya mesh sa6hy awy fy intellect fel mawdoo3 w fy nas btetstafad men el mawdoo3 dah.

Advice to teenagers nowadays? 

ana delwa2ty bal3ab fel gam3a w I model fa time management haga mohema akeed kteer men el shabab m7tageen yfakaro feha , tab3an fy hagat bto2a3 menak , bas ana ba7awel a5tar el taw2eet el sa7 for each thing , for example lama ykoon 3andy match mohm w f nafs el wa2t quizzes so ba7awel amashy 7aly fel quizzes f hayegy emt7an 3aleh percentage kbeer f arakez ba2a  w sa3tha momken a5fef men el tamareen aw ma3odsh wa2t kteer aw azaker w ana fel bus hagat zay dyh 

7tet ba2a el shoots mahowa momken wa7d y2oly ana masdary el maly aw el side income bta3y men modeling, definitely mohm w kol haga bas mat7welsh aw mat7awleesh – dyh kanet haga fel awel kont bafakar feha ely howa yaah tab mana a5tar el shoot masalan w afkes youm gam3a, ya3ni kont bafakar keda bas fel awel w  fel a5r 3omry ma 3amaltaha 3shan eh ya3ni haygely shoots kteera el 7amdullah 3’erha , dayman ba7awel azbot eny madaya3sh youm drasy 3shan aroo7 shoot , 3shan hayegy youm w mesh ha2dar a3mel el modeling dah el mo5 aham haga. bas f nafs el wa2t el wa7d mayozno2sh nafso fel mozakra aw eny a5aly 7yaty tamareen bas dayman garab hagat gdeeda , afata7 beban gdeeda momken ely ana ha3melo dah yetla3 ely ana ha3melo tool 7ayaty, agarb akteshef nafsy fel awel w fel a5r el derasa men 3eir practice malhash lazma.

How did you apply and what were the behind the scenes of the WE Ramadan commercial?

ok so mainly 3shan tetla3y f e3lanat b testa5demy casting agency, tkoon wa7da reputable ya3ni 3shan yb2o kwayeseen so bt3mely haga esmaha general casting dyh bya5do feha tafaselek w shaklek, byb2a zay video keda esmo general casting w ba3d keda bey7otoh fel database ba3d keda law geh e3lan 3ayzeen fyh 7ad shabhik aw fyh el features bto3k they contact you w bt3mely haga esmaha recast aw audition law e5taroky fyh btro7y el e3lan w tsawary. 

behind the scenes fel e3lan nafso usually its fun w hectic shwaya 3shan byb2a feha a3da kteer 3shan bto3d tstana la7ad mayegy door el shot bta3ek,howa e7na ah benban 3ala el tv w kol haga bas men wara el setara bt3b awi , fel e3lan dah kanet el la2ta bta3ty etsawart f mareteen bas fy e3lanat tanya momken tetsawar 30 mara 3ady. lama aroo7 tasweer ba7awel dayman eny atsa7eb 3ala el nas ely hnak 3shan el wa2t yeb2a lazeez w connections w mat7seesh eno working awi , try to make it as fun as you can.

Tips l teens 3yzeen y pursue modeling.

fy etegaheen , fy etehah agency w fy etgah freelance. freelance enek matkoneesh moqayada ma3 agency mo3ayana , mayenfa3sh masalan tkoony super model w enty freelance 3shan el sharekat el kbeera bteshta3’al dayman ma3 el modelling agencies , bas fy agencies momken 7ad ypersue ma3aha w ya5do balhom meno howa el model mesh hayfakar f tafaseel gheir yroo7 shoot kaza mesh hayfakar fel ba2y, fy ba2a 7tet el freelancing ely ana 3amaltaha w dyh mainly ba2a btkoon through social media en enty tkaweny social media page kowayesa abtdy anazel sowar at a high quality , a3’labyet sowary ely ana bnazelha y2ma men shoots bas el a3’labeya beykono through my ,phone , mesh lazem camra professionl aw ageeb mosawar ysawarny la2 3ady gdan ay mobile b camera kwayesa haymashy el 7aal w just a bit of filters w editing w el donia hateb2a tamam w el nas matefkdsh el 2amal ya3ni ana a3at 6/7 shohoor am posting on instagram mesh beygely shoots , akeny ba3melha lel lah w lel watan keda ya3ni ana 3amal at3ab ,at3ab at3ab w mafeesh result la7ad ma ebtada ygeely ba3d saba3 shohour ta2reeban galy awl shoot f septemeber 2019 w el dnya mshyet men s3tha el 7amdullelah , i enjoy what i do bas bardo its an oblicatory , dont expect eno ygelak shoots awi if you arent active 3shan el brands mabteb2ash 3arfa masalan iza dah shaklak el 7aly , are you still doing this or not so you have to be active. 

Disadvantages and advantages of being a person on social media.

fwayedha enek momken twesal l ay 7ad fel 3alam w momken t grow your audience , for example el sho3’l ely ana ba3melo mabny 3ala Instagram iza makansh fy instagram makontsh ha3raf a3mel modeeling ela iza ba2a men agency, fy models based on Instagram w influencers w f nafs el wa2t bet2ably nas kteera w bt7wly tsa7by 3la  nas lazeeza ya3ni kol dyh positives, negatives ba2a belzat when you grow big awi btkoony kind off public opinion, beygelo el 7a2 y2ool ra2yo f ay haga ana ba2olha , ana masalan bakoon batkalem 3an ra2yi bas ra2yi masalan mesh hayemshy ma3 kol el nas fa fy nas mesh by3gebha el mawdoo3 dah w kaman mawdoo3 el hate dah tab3an momken y2asar 3ala el wa7d gamed awi ya3ni ana tab3an ba2et a7awel mafakarsh fel hagat dyh awi 3shan its part of the whole thing, law kol el nas bt7beny yeb2a ana ba3mel haga 3’alat fa dah el concept ely ana ba7oto f dma3’y w law fy masalan men 100 3shara beyra5emo 3alaya fy 90 wa7d bey support me w bey7bo ely ana ba3melo dy bardo btfarahny

Leave a Reply

%d